کرکره شفاف بانک ملت

توضیحات:

  • نام پروژه: کرکره شفاف بانک ملت
  • تاریخ اجرا: دی ماه 1391
  • محل اجرا: خیابان شریعتی
  • عرض درب رول آپ (میلی متر): 4200
  • ارتفاع درب رول آپ (میلی متر): 3120
  • مدت زمان اجرای پروژه: