اپلیکیشن ساخت و طراحی درب پارکینگ

مقالات مرتبط

درب پارکینگ اتوماتیک

درب پارکینگ اتوماتیک

درب پارکینگ اتوماتیک

یک نمونه از پرکاربرد ترین درب پارکینگ درب هایی هستند که توسط فولاد ساخته می شوند و توسط لولا به طرفین باز می شوند که به آنها درب پارکینگ اتوماتیک دو لنگه می گویند . این درب پارکینگ اتوماتیک توسط دو بازو یا جک که در پشت درب نصب می شوند توسط فرمان صادره از ریموت، کی سوئئیچ، پوش باتون و یا حتی موبایل قابل کنترل هستند.

مشاهده جزئیات